Luchtvervuiling in Europa is slechter aan het worden: koop de #1 luchtreiniger voor thuis

Luchtvervuiling in Europa en in uw gemeente

Wist u dat de luchtvervuiling in Europa aan het stijgen is? Hoe zit het met de luchtvervuiling in uw gemeente? Wat kan u hier zelf aan doen om de luchtvervuiling in uw woning te verbeteren? Ontdek nu de unieke luchtreinigers van Therapy Air van Zwitserse kwaliteit.

Vraag meer informatie, advies en prijzen aan van onze luchtzuiveraars en luchtreinigers:

Luchtreiniger - luchtvervuiling in Europa

Stap 1 van 2

luchtvervuiling in Europa

luchtvervuiling in Europa

De luchtvervuiling in Europa stijgt

Neem uw eigen voorzorgen en koop een luchtreiniger zoals Therapy Air.

In Europa wordt nog steeds veel te veel fijnstof en andere milieuvervuilende stoffen uitgestoten.

Deze stoffen zijn slecht voor uw gezondheid. Zeker in steden worden de grenswaarden van fijnstof telkens overschreden.

De Europese Unie probeert dit probleem aan te pakken door landen boetes op te leggen, maar dit heeft tot nu toe geen effect.

U kunt zelf maatregelen nemen, door te zorgen voor gezonde lucht in huis. Door een luchtreiniger aan te schaffen houdt u schadelijke stoffen buiten de deur.

Wist u dat de luchtvervuiling in Europa stijgt?


Luchtvervuiling in Europa - luchtreiniger prijs

luchtvervuiling in Europa


Strijden voor schone lucht

De Europese Commissie heeft sinds kort de druk opgevoerd op de Europese landen om zich aan de regels over luchtvervuiling te houden, aldus De Standaard.

Volgens deze krant worden negen Europese landen verplicht om snel maatregelen te nemen. De landen houden zich niet aan de normen voor fijnstof en stikstofdioxide.

Deze normen gelden al sinds 2010 en nog steeds houden de landen zich er niet aan.

Als ze zich niet heel snel aan de regels gaan houden stapt de commissie naar de rechter.

De landen zelf hebben wel al gezegd welke maatregelen ze gaan nemen.

Maar de Europese Commissie denkt dat deze maatregelen de uitstoot te weinig terugdringen.

Wist u dat de luchtvervuiling in Europa stijgt?


luchtreiniger of luchtzuiveraar prijs


Noodzaak

De commissie maakt zich zorgen, omdat uit steeds meer onderzoeken blijkt dat vieze lucht erg slecht is voor de gezondheid.

Volgens het Europees Milieuagentschap overlijden ieder jaar in Europa zo’n 400.000 mensen vanwege de luchtvervuiling.

Ook worden veel mensen ziek vanwege de slechte luchtkwaliteit. Dat kost in heel Europa bijna 20 miljard euro.

De maatschappij moet dus letterlijk een hoge prijs betalen voor de slechte lucht in de steden.

Vieze lucht ook binnenshuis

Als we op de politiek moeten wachten zal het helaas nog wel even duren voordat we in de steden weer gezonde lucht kunnen inademen.

U kunt zelf zorgen voor minder vervuiling door minder met de auto en meer met het openbaar vervoer te reizen.

Zolang niet iedereen de auto laat staan, is dit een druppel op de gloeiende plaat. U kunt misschien de lucht op straat niet zuiveren, maar thuis kan dat wel.

Als u denkt dat de vieze lucht van de straat uw schone huis niet binnenkomt, heeft u het mis.

Ook binnen kunt u de schadelijke gevolgen van de vieze lucht van buiten ondervinden.

Zo is bekend dat mensen die langst de drukste wegen in steden wonen gemiddeld een jaar korter leven dan een plattelandsbewoner.

Schone lucht in uw woning: luchtreiniger kopen

Fijnstof komt niet alleen vanbuiten, ook binnenshuis wordt veel fijnstof geproduceerd.

In de meeste huizen zorgt het bakken en braden van vlees voor veel fijnstof productie.

Deze fijnstof zou eigenlijk moeten worden afgevoerd via de afzuigkap, maar die is bij veel mensen niet krachtig genoeg.

Het heeft dus geen zin om je huis af te sluiten van de buitenlucht.

Wat wel helpt is een apparaat aanschaffen die alle lucht in huis filtert en reinigt.

Deze luchtreinigers halen allerlei schadelijke stoffen zoals fijnstof uit de lucht.

Met een luchtreiniger van bijvoorbeeld Therapy Air kunt u weer opgelucht ademhalen in huis.

Wist u dat de luchtvervuiling in Europa stijgt?


luchtvervuiling in Europa

luchtvervuiling in Europa


De filters van een luchtreiniger

De meeste luchtreinigers hebben verschillende soorten filters achter elkaar zodat ze nog veel meer ongewenste stoffen uit de lucht kunnen halen.

Als voorbeeld nemen we de luchtreiniger van Therapy Air.

Deze heeft vijf filters met ieder hun eigen werking.

Als eerste heeft de luchtreiniger het antistatische filter waarmee grove stofdeeltjes, schimmels en haren uit de lucht worden gehaald.

Daarna komt het antibacteriële filter waarmee kleine stofdeeltjes, pollen, en bacteriën worden opgevangen.

Dan het HEPA-filter dat de allerkleinste stofdeeltjes en bacteriën adsorbeert.

Als vierde het anti-allergeen filter dat stoffen bevat die helpen tegen astma en andere longziekten.

De stoffen uit dit filter worden juist aan de lucht toegevoegd.

Als laatste zorgt het actieve-koolfilter ervoor dat onfrisse geurtjes en giftige gassen uit de lucht worden gehaald.

Uit dit voorbeeld blijkt dat een luchtfilter dus niet alleen maar helpt tegen fijnstof, maar ook goed is voor je algehele gezondheid.

Mensen met bijvoorbeeld hooikoorts hebben daar met een luchtreiniger binnenshuis geen last meer van, omdat de luchtreiniger alle pollen uit de lucht haalt.

Schone buitenlucht gaat nog jaren duren, maar daar hoeft u dus niet meer op te wachten.

Met de aanschaf van een luchtreiniger neemt u het lot in eigen hand en zorgt u voor de lucht die uw lichaam nodig heeft.

Wist u dat de luchtvervuiling in Europa stijgt?


luchtreiniger of luchtzuiveraar prijs


Luchtkwaliteit in uw gemeente raadplegen

Weet u wat de luchtkwaliteit in uw gemeente is?

Lucht is overal en stopt niet aan de gemeente- of landsgrenzen.

De kwaliteit van de lucht die we inademen is erg van belang voor uw gezondheid.

De meting van de luchtkwaliteit is dan ook van cruciaal belang.

Bij het bereiken van alarmwaarden kan de overheid gepast aan de bevolking geven.

U kan ook zelf de luchtkwaliteit controleren van de gemeente waar u woont.

Hiervoor kan u terecht op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De luchtkwaliteit wordt traditioneel bepaald aan de hand van een meting van verschillende stoffen.

De metingen die worden uitgevoerd, concentreren zich op de stoffen ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide, fijn stof en roet.

Hier kan u voor een bepaalde stof kennis nemen van de actuele luchtkwaliteit in uw gemeente of elders.

Op die manier kan u plekjes vinden waar de luchtkwaliteit opvallend beter is.

Wilt u het jaargemiddelde voor een bepaalde stof kennen, dan kan u hier inzoomen op uw gemeente (laatste cijfers: 2017).

Wil u meer weten over de metingen van de luchtkwaliteit en nog veel meer, klik dan hier door.

Bepalende factoren voor de luchtkwaliteit

Er zijn een viertal factoren die de luchtkwaliteit bepalen.

In het bijzonder zijn dit de emissiebronnen, het weer, chemische reacties die zich in de luchtlagen afspelen en het vervoer van luchtverontreiniging.

Wist u dat de luchtvervuiling in Europa stijgt?

• Vervuilende bronnen

Vervuilende stoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig van de hierna volgende bronnen.

De industrie, het verkeer, de verwarming van gebouwen, de landbouwsector en de energiesector.

De uitstoot is ook tijds- (bv. verkeer en spitsuur) en plaatsgebonden (bv. industriegebied).

• De weersomstandigheden

Bij (maritieme) westenwind zal weinig luchtverontreiniging worden gemeten.

Daarentegen zal vervuiling langer blijven hangen bij windstil weer.

Dit geldt zeker bij een temperatuurinversie tijdens de winter.

Een warme, vervuilde luchtlaag wordt dan tijdelijk gevangen door een koude luchtlaag erboven.


luchtvervuiling in Europa

luchtvervuiling in Europa


Chemische reacties

Chemische reacties kunnen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ’s zomers ozon wordt gevormd.

Diezelfde processen spelen ook een rol bij de vorming van fijn stof.

• Het overbrengen en doorgeven van verontreiniging 

Zoals aangestipt houdt pollutie geen halt bij de landsgrenzen.

Wind importeert en exporteert vervuiling.

De windrichting -en snelheid spelen hierbij een rol.

Gezonde lucht belangrijk?

Het is van belang dat de lucht zowel binnenshuis als buiten gezond is.

Een goede luchtkwaliteit beperkt het ontstaan van longziekten.

Verder is zij een voorwaarde voor een goede algemene gezondheid en een goed humeur!

Een goede luchtkwaliteit voor de algemene gezondheid

Gezonde lucht is een belangrijke basis voor een goede gezondheid.

U zal zich beter voelen wanneer de lucht die u inademt, (relatief) zuiver is.

Dit komt niet enkel de luchtwegen ten goede.

Ook beperkt dit allergische reacties zoals een loopneus, jeuk, tranende ogen enz.

U zal zich ook psychisch beter voelen wanneer de lucht zuiver ruikt.

Het ontstaan en verergeren van longziekten

Verschillende ziekten kunnen in verband worden gebracht met onzuivere lucht.

Ongezonde lucht kan aan de basis liggen voor bepaalde longziekten en deze verergeren.

De voornaamste hiervan zijn astma en COPD.

Astma

Astma is een gekende aandoening van de luchtwegen.

Het is niet te genezen maar perfect te behandelen.

Denken we maar aan astmalijders met een zogenaamde “puffer”.

Via deze puffer of inhalator worden ontstekingsremmers toegediend.

Bij astma treedt immers een vernauwing van de luchtwegen op.

Dit komt door de zwelling van het slijmvlies aan de binnenkant ervan.

Deze zwelling ontstaat dan weer door een ontsteking van de luchtwegen.

Astma kan worden uitgelokt door allerlei oorzaken.

Veel voorkomende oorzaken zijn uitlaatgassen, pollen, koude lucht, rook en huisstofmijt.

Ongeveer een half miljoen landgenoten lijdt eraan.

Wist u dat de luchtvervuiling in Europa stijgt?


luchtvervuiling in Europa

luchtvervuiling in Europa


Chronisch obstructieve longziekten

COPD is de verzamelnaam voor enkele chronisch obstructieve longziekten.

Longemfyseem en chronische bronchitis zijn de voornaamste vertegenwoordigers van deze longziekten.

Bij longemfyseem manifesteert zich een vernietiging van de longblaasjes.

Hierdoor vermindert het longweefsel.

Gevolg hiervan is enerzijds een beperkte zuurstofopname.

Anderzijds kan u slechts een kleinere hoeveelheid koolstofdioxide uitademen.

U kan hierdoor het gevoel hebben naar adem te moeten happen.

Bij chronische bronchitis is er sprake van een ernstige ontsteking van de luchtwegen.

Dit heeft een overmatige slijmproductie tot gevolg.

Net als longemfyseem zorgt dit voor een moeilijkere ademhaling.

Het kan ook zijn dat u meer moet hoesten waarbij dan weer slijm meekomt.

Ongezonde lucht verhoogt de kans op dergelijke ziekten en zal ze wellicht ook verergeren.

Wist u dat de luchtvervuiling in Europa stijgt?

Hoe de luchtkwaliteit binnenshuis verbeteren?

Woningen zijn tegenwoordig super geïsoleerde vestingen geworden.

Geen zuchtje tocht kan er nog in.

Dit is voordelig voor de energiefactuur maar niet voor de luchtkwaliteit!

Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit van de lucht bij u thuis te verbeteren.

We bespreken eerst de oorzaken van een slechte luchtkwaliteit binnenshuis.

Nadien reiken we enkele oplossingen aan die u zelf kan toepassen.

Oorzaken van een slechte luchtkwaliteit binnenshuis

De luchtkwaliteit in onze woningen en gebouwen is doorgaans een pak slechter dan de kwaliteit van de buitenlucht.

We lichten de belangrijkste oorzaken hieronder toe.

VOS

Wij proppen onze huizen vol met spullen die ons comfort verhogen, die mooi en praktisch zijn.

Ongemerkt zorgen we er zo voor dat onze huizen en gebouwen een bolwerk zijn van zogenaamde “vluchtige organische stoffen” (hierna: “VOS”).

VOS zijn chemische stoffen die verdampen, en dus in de binnenlucht terechtkomen, bij kamertemperatuur.

Deze stoffen ademen we in.

Sommige van deze VOS kunnen een negatief effect hebben op de gezondheid.

Zo heeft formaldehyde (ook wel “methanal”) een negatief effect op de luchtwegen.

Limoneen kan dan weer allergische reacties veroorzaken. B

enzeen en het al vermelde formaldehyde zijn kankerverwekkend.

Deze VOS vindt u onder andere terug in de volgende courante binnentoepassingen:

• Formaldehyde: in de lijmen van houten platen zoals OSB en MDF, kaars-rook, polyurethaan isolatiemateriaal, detergenten, verf, textiel, enz.

• Benzeen: deodorant, brandstoffen, vernis, sigarettenrook, motten bestrijdingsmiddelen, enz.

• Limoneen: etherische olie, deodorant, parfum, was, vloerreinigingsmiddel, enz.

Andere factoren die een impact hebben op de luchtkwaliteit binnenshuis.

Een gebrekkig functionerende airconditioning. Matig het gebruik ervan, stel het goed af en laat het goed onderhouden!

• Radon. Dit betreft een radioactief gas afkomstig uit de (stenige) ondergrond en in minder mate uit bouwmaterialen.

Radon kan longkanker veroorzaken maar is makkelijk op te sporen.

• Huisdieren. Honden, katten en vogels maar ook de huisstofmijt kunnen allergische reacties veroorzaken.

• Roken. Het spreekt voor zich dat binnenskamers roken nadelig is voor de luchtkwaliteit.

• Veel mensen. De aanwezigheid van mensen bepaalt mee de luchtkwaliteit.

Door lucht in en uit te ademen, te hoesten en te niezen verspreiden bacteriën en virussen zich.

• Vocht en schimmels. Een vochtproblematiek in huis met schimmelvorming is een gekende boosdoener voor de luchtkwaliteit.

Gasfornuizen en verwarmingstoestellen. Kleine vervuilende deeltjes en gassen komen vrij bij kaarsen, gasfornuizen, verwarmingstoestellen en kachels zonder rookafvoer de lucht vervuilt.

Ook is het opletten voor een koolstofmonoxide vergiftiging bij onvoldoende verluchting.

• Vervuilde buitenlucht. Wanneer de buitenlucht vervuild is, zal dit zijn effect hebben op de luchtkwaliteit binnen.

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in huis

Hieronder sommen we op wat u kan doen om de luchtkwaliteit in uw woning te verbeteren.

In een ideale wereld past u een combinatie van deze oplossingen toe.

Ventileren

U kan de luchtkwaliteit in uw huis verbeteren door te ventileren.

Ventileren is een continu proces waarbij binnenlucht vervangen wordt door buitenlucht.

Goed ventileren geldt nog meer voor goed geïsoleerde woningen waar de binnenlucht eigenlijk niet meer via kieren en spleten naar buiten kan.

Bij een goed geïsoleerde nieuwbouw woning voorziet u best een ventilatiesysteem.

Verluchten

De luchtkwaliteit in uw huis verbeteren, kan u ook doen door te verluchten.

Verluchten doet u door gedurende een beperkte tijd ramen en/of deuren open te zetten.

Dit doet u best via ramen en/of deuren die niet aan de straatkant palen.

Als het even kan, verlucht u buiten de spitsuren.

Ook als de woning een goed ventilatiesysteem heeft, is verluchten soms nodig.

Zeker wanneer u schildert, met lijm werkt, er gerookt wordt of veel mensen in uw huis aanwezig zijn.

U verlucht bij voorkeur een paar maal per dag gedurende 10 à 20 minuten.

Verlucht zeker ook de badkamer en de slaapkamer zodat de kans op schimmelvorming zoveel mogelijk wordt beperkt.


luchtreiniger of luchtzuiveraar prijs


Chemische stoffen zoveel mogelijk bannen

Voorts moet u opletten met de spullen die u in huis haalt.

Wij verwijzen hiervoor naar de vluchtige organische stoffen die bij kamertemperatuur vrij komen.

Dit zijn chemische stoffen die u dagelijks gedurende vele uren inademt.

Ook schoonmaakproducten, detergenten, luchtverfrissers die misschien wel lekker ruiken, zijn nefast voor de luchtkwaliteit!

U zorgt er verder voor dat fornuizen, verwarmingstoestellen, boilers en haarden goed werken en een goede afzuiging hebben.

Groen in huis

Vervang slecht werkende toestellen door toestellen die efficiënter zijn en minder uitstoten.

Plaats wat planten in uw woning.

Het zuiverende vermogen ervan is misschien miniem, toch vrolijken ze wat op.


luchtvervuiling in Europa

luchtvervuiling in Europa


Luchtreiniger van Therapy Air kopen

Wist u dat: Luchtvervuiling in Europa neemt toe

U kan ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in uw woning permanent erg goed is met een luchtreiniger.

De luchtreinigers van het Zwitserse merk Therapy Air zijn hier meester in!

De luchtreiniger zorgt ervoor dat de verontreinigende stoffen worden gereduceerd.

Verder vernietigt deze luchtreiniger de aanwezige virussen en bacteriën.

Voor personen die lijden aan astma, is een dergelijke luchtreiniger een ware verademing.

Zo worden onder meer de vervuilende stoffen aangepakt in: textiel, rook, luchtverfrissers, kachels en haarden, stuifmeelkorrels, pesticiden, spuitbussen, plantaardige sporen en schimmels, luchtbevochtigers, pesticiden, schilfers van huisdieren enz.

De luchtreiniger werd ontworpen aan de hand van de nieuwste technologieën.

Er werd zorgvuldig gewerkt aan een toestel dat de meest optimale oplossing biedt voor een zuivere luchtkwaliteit.

Verder excelleert de luchtreiniger in gebruiksgemak door een eenvoudige gebruikersinterface.

Zo is het een fluitje van een cent om uw voorkeuren voor te programmeren.

Verder reinigt de luchtreiniger van Therapy Air grondig!

Het toestel filtert de lucht niet alleen.

Het toestel zuivert en verrijkt de lucht ook met negatieve ionen.

De luchtreiniger bestaat uit een filtersysteem opgebouwd uit maar liefst vijf niveaus en een ionisator.

Door deze laatste slaan zelfs zeer kleine stofdeeltjes en bacteriën neer.

Deze onderdelen zorgen voor een zuivere lucht binnenskamers.


Luchtkwaliteit in uw gemeente

Wat is de luchtkwaliteit in uw gemeente?

Iedereen snapt wel het belang van een goede lucht.

Maar het nadeel van lucht is dat dit niet zomaar iets is wat je even gemakkelijk kunt meten.

Hoe gezond of ongezond de lucht is, kunt u immers niet met het blote oog zien.

Maar u wilt ongetwijfeld weten hoe goed de luchtkwaliteit in uw gemeente is.

De gezondheid van u en uw kinderen staat natuurlijk voorop.

Dankzij de digitalisering van de samenleving, is het tegenwoordig gelukkig mogelijk om de luchtkwaliteit van uw gemeente gemakkelijk in te zien.

De website van de Vlaamse Milieu maatschappij meet namelijk regelmatig de lucht in uw gemeente.

Op de website staat een kaart en daar wordt aangegeven hoe de kwaliteit van de lucht in uw gemeente ervoor staat.

De metingen worden gedaan door de concentratie van 4 verschillende stoffen te meten.

Elke concentratie geeft een andere soort kleur aan.

Hoe meer concentratie, hoe roder de kleur wordt.

U kunt overigens niet enkel alle stoffen bij elkaar raadplegen, maar er ook voor kiezen om één bepaalde stof te pakken.

De metingen zijn zeer betrouwbaar en erg actueel.

U vraagt zich ongetwijfeld af welk belang u ermee heeft om de luchtkwaliteit in uw gemeente te controleren.

Welke invloed heeft u er immers op?

Natuurlijk hebben wij als mensheid de gehele verantwoordelijkheid voor het klimaat, maar het is natuurlijk logisch dat u als individu er weinig aan kunt veranderen.

Maar wat mensen wel eens vergeten is dat de luchtkwaliteit ook van invloed is op de lucht in uw woning.

U hebt ongetwijfeld regelmatig het raam open en dit betekent dat er frisse lucht naar binnen wordt geblazen.

U wilt dan natuurlijk wel weten hoe gezond deze lucht is.

Factoren luchtkwaliteit

Veel mensen zijn in de illusie dat de kwaliteit van de lucht wordt bepaald aan de hand van één bepaalde stof.

Mensen horen bijvoorbeeld het woord CO2 en denken dan gelijk dat dit alleen de kwaliteit van de lucht zal bepalen.

Dit is echter een misvatting, want het ligt een stuk complexer.

Het gaat namelijk niet om één bepaalde stof, maar om de samenstelling van de verschillende stoffen.

Op basis van die samenstelling van de stoffen kan bepaald worden hoe de lucht er in uw gemeente aan toe is.

Met andere woorden: het gaat om de concentratie van de lucht.

Er zijn namelijk veel stoffen die met weinig concentratie juist goed voor de lucht zijn, maar wanneer er veel van deze stoffen in de lucht zijn opgenomen er problemen ontstaan.

Maar welke stoffen leveren een gevaar voor de luchtkwaliteit in uw gemeente?

Lees hieronder de stoffen die voor de meeste vervuiling in de lucht zorgen.

Fijne stofdeeltjes

Bij de meting wordt onder andere gekeken naar concentratie fijnstof.

Een hoge concentratie fijnstof is namelijk slecht voor het milieu.

Het nadeel van fijnstof is namelijk dat het slecht is voor je longen.

Dit komt omdat de stofjes zo fijn zijn, dat ze snel kunnen worden ingeademd.

Er bestaat daardoor een kans dat deze stofjes schadelijk zijn voor de gezondheid.

Ozon

Ozon wordt gebruik voor verschillende toepassingen.

Denk daarbij aan de desinfectie van drinkwater.

Vaak is het gezonder om ozon te gebruiken dan bijvoorbeeld chloor, aangezien er veel risico’s zijn en chloor een stuk schadelijker is voor de gezondheid.

Een hoge concentratie ozon kan slecht voor de gezondheid zijn.

Ozon kan zorgen voor schade aan de luchtwegen, en bovendien kunt u er longoedeem van krijgen.

Dit is een zeer hardnekkige ziekte die vrijwel altijd medisch moet worden behandeld.

Stikstofoxides

De herkomst van stikstofoxiden is ook niet eenduidig, maar een belangrijke rol spelen motorvoertuigen.

In onze huidige wereld zijn er steeds meer motorvoertuigen op de weg en dit is een groot probleem voor het klimaat.

Om stikstofoxiden door motorvoertuigen te verminderen, wordt er tegenwoordig al veel technologie ingezet.

Daarbij kunt u denken aan de elektrische auto’s en nog andere soorten voertuigen.

Veel stikstofoxiden zijn schadelijk voor uw gezondheid op de lange termijn.

Ook kan dit schadelijk zijn voor de lucht in uw huis, aangezien u natuurlijk regelmatig de ramen open heeft staan voor enige verkoeling in uw huis.

Goede luchtkwaliteit in huis

Een goede kwaliteit in huis is niet alleen van belang voor uw gezondheid, maar ook voor de conditie van uw huis in het algemeen.

Een niet-schone lucht kan namelijk zorgen voor verschillende problemen.

Enerzijds problemen die al op de korte termijn kunnen opdoemen, anderzijds problemen die vaak voorkomen op de lange termijn.

KT

Op de korte termijn kunt u door een slechte luchtkwaliteit in huis last krijgen van verschillende allergieën.

Dit komt omdat een slechte kwaliteit lucht in uw huis ervoor zorgt dat er huisstofmijt ontstaat.

Dit kan een allergische reactie tot gevolg hebben voor mensen die daar vatbaar voor zijn.

Een ander belangrijk probleem op de korte termijn, is het beruchte vochtprobleem.

Een vochtprobleem ontstaat vaak door een slechte ventilatie van de lucht.

Daardoor kan al het vocht niet onttrekken en zorgt het voor schade aan uw huis.

Zo kunnen er door vochtproblemen bijvoorbeeld schimmels ontstaan.

Bij een slecht geventileerde kamer kan deze schimmel al vrij snel ontstaan.

Dit kan bijvoorbeeld in de douche voorkomen.

Dit is een zeer vochtige plek en daarom moet deze ruimte ook zeer goed geventileerd worden.

Maar ook in de slaapkamer kan schimmel ontstaan door vocht.

Denk daarbij aan transpireren, of wanneer u wasgoed aan het drogen bent.

En natuurlijk kan vocht ontstaan in de keuken.

Naast het feit dat vocht een hardnekkige schimmel kan veroorzaken, kan het er ook voor zorgen dat het behang los gaat zitten.

Dit zou natuurlijk erg zonde zijn, zeker wanneer u het behang recent heeft geplakt.

Dit ziet er dan niet meer mooi uit.


luchtreiniger of luchtzuiveraar prijs


LT

Ook op de lange termijn kunnen er problemen ontstaan door de slechte kwaliteit lucht in uw woning.

Zoals alreeds gezegd, kan door de gevolgen van de slechte lucht de constructies in uw woning worden aangetast.

Als de schimmel bijvoorbeeld niet wordt behandeld kan dit zich steeds verder doorzetten.

Maar ook is het mogelijk dat er gezondheidsproblemen ontstaan.

Door langdurig ongezonde lucht in te ademen, loopt u bijvoorbeeld risico op ziekten zoals astma.

Luchtkwaliteit in woning 

Wist u dat: Luchtvervuiling in Europa neemt toe

Bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, is het belangrijk om het constructief aan te pakken.

Geen halve maatregelen nemen.

U kunt het probleem beter op voorhand aanpakken, dan achteraf oplossingen zoeken om de schade te beperken.

Een goede manier om de luchtkwaliteit in uw woning te verbeteren, is door een luchtreiniger aan te schaffen.

Een goede luchtreiniger is multifunctioneel.

Niet alleen zorgt de luchtreiniger ervoor dat lucht in uw woning wordt gefilterd.

Een goede luchtreiniger zorgt er bovendien voor dat er ook weer schone lucht in uw woning wordt geblazen.

Er zijn verschillende soorten luchtreinigers op de markt.

De één is natuurlijk een stuk gevarieerder dan de ander.

Dit heeft mede met de prijs te maken, maar ook met de constructie van de luchtreiniger.

Zo zijn er bijvoorbeeld luchtreinigers die werken met een eenvoudig filtersysteem.

Dit betekent dat er een filter in de luchtreiniger zit en deze moet regelmatig worden schoongemaakt.

Onderhoud bij deze luchtreiniger is dus van groot belang.

Daarnaast zijn er ook luchtreinigers die werken met UV-lampen.

Deze hebben minder onderhoud nodig.

Ook zijn er ioniserende luchtreinigers en nog vele andere vormen.


luchtvervuiling in Europa

luchtvervuiling in Europa


Luchtreiniger van Therapy Air aanschaffen

Wist u dat: Luchtvervuiling in Europa neemt toe

De luchtreiniger van Therapy Air kent zijn oorsprong in Zweden en staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit.

Natuurlijk is de kracht van de zuivering één van de belangrijkste kenmerken van deze reiniger.

Door de krachtige zuivering wordt de ongezonde lucht snel gereinigd.

Daarnaast heeft de luchtreiniger van Therapy Air nog meer goede functies.

Zo kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de turbo-modus.

Geeft uw luchtmeter aan dat er veel ongezonde lucht in uw huis is?

In dat geval kunt u de turbo-modus aanzetten, waardoor de lucht nog iets sneller wordt verwijderd.

Dit is ideaal om in sommige situaties in te zetten.

Luchtreinigers staan er vaak om bekend dat ze een naar geluid maken.

Dit kan natuurlijk vervelend zijn als u wilt genieten van uw nachtrust.

Maar ook daar is rekening mee gehouden.

De luchtreiniger van Therapy Air heeft namelijk ook een stilte-modus.

Deze is gemakkelijk aan te zetten aan de hand van uw afstandsbediening.

Ook deze wordt meegeleverd en op die manier is het een stuk makkelijker om een andere modus in te stellen.

Er is namelijk ook de mogelijkheid om ritmisch te reinigen en bovendien is er nog de kind modus.

Kinderen hebben het snel koud, maar de luchtreiniger zorgt ervoor dat uw kind geen kou hoeft te lijden.

De luchtreiniger is klein, maar effectief en kan dus gemakkelijk worden opgehangen aan uw muur.

Hij neemt weinig ruimte in en u zult er dan ook weinig last van hebben.

Natuurlijk is de luchtreiniger ook erg duurzaam.

U wilt immers niet alleen profiteren van alle handige functies, maar u wilt natuurlijk ook dat de luchtreiniger voor een lange periode meegaat.

Nooit meer slechte lucht in uw huis, dankzij Therapy Air.

Ook vervelend geurtjes verdwijnen door de luchtreiniger.


luchtreiniger of luchtzuiveraar prijs