Hoger risico op luchtwegeninfecties omwille van luchtvervuiling … kies voor uw gezondheid, kies Therapy Air

Luchtvervuiling zorgt voor een groter risico op luchtinfecties

Luchtvervuiling vergroot het risico op luchtinfecties. U kunt deze luchtwegeninfecties vermijden door een luchtreiniger aan te schaffen! Ontdek nu de unieke luchtreinigers van Therapy Air van Zwitserse kwaliteit.

Vraag meer informatie, advies en prijzen aan van onze luchtzuiveraars en luchtreinigers:

Luchtreiniger - luchtvervuiling

Stap 1 van 2

luchtvervuiling

luchtvervuiling

Luchtvervuiling

Schone lucht is belangrijk. Zeker in de huidige maatschappij. Luchtvervuiling is door industrialisatie helaas aan de orde van de dag.

Deze luchtvervuiling wordt veroorzaakt door de fijnstofdeeltjes.

Deze deeltjes ademt u in als u gewoon buiten loopt. In een onlangs verschenen artikel in De Morgen werd gesproken over dit verschijnsel.

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.


Luchtvervuiling

luchtvervuiling


Het artikel haalde een onderzoek aan van Amerikaanse wetenschappers.

Zij stelden vast dat zelfs bij een korte blootstelling aan een verhoogde concentratie fijnstof, het risico op luchtweginfecties toeneemt.

Dit is een nogal zorgwekkende conclusie.

Zo constateerden zij dat, wanneer er een toename was van luchtvervuiling, er op die specifieke plekken een grote toename was van gevallen met longklachten.

De onderzoekers stellen dat er een direct verband aan te tonen is.


Luchtvervuiling

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.


Oorzaak – luchtvervuiling

Van een echte oorzaak kan men nog niet spreken.

Wel zijn er vermoedens, die nog nader zullen worden onderzocht.

Zo zou het kunnen zijn dat luchtvervuiling infecties makkelijker laat toeslaan op luchtwegen.

Een andere mogelijkheid is, als iemand eenmaal al besmet is, dat uw lichaam er niet zo krachtig kan reageren.

De laatste mogelijkheid is dat men door de toenemende luchtvervuiling meer binnenshuis blijft.

Dit is een situatie waardoor besmettingen makkelijker en sneller plaatsvinden.

Een ander schokkend detail van het onderzoek, is dat de besmettingen met name ontstonden bij jonge kinderen.

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.


luchtvervuiling

luchtvervuiling


Het gaat hier om de categorie kinderen van twee jaar of jonger.

De onderzoekers adviseren hierom dan ook om drukke verkeerssituaties te mijden.

Ook het wassen van de handen na een verhoogde concentratie fijnstof is aan te bevelen.

Op deze manier is er enige preventie mogelijk, aldus de onderzoekers.

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.

Belang van schone lucht

Zoals duidelijk uit dit onderzoek naar voren komt, zijn de gevolgen van vervuilde lucht steeds duidelijker merkbaar.

Het is inmiddels aan de orde van de dag dat mensen worden opgenomen als gevolg van het inademen van vervuilde en giftige lucht.

Het is niet voor niets dat de landen van de wereld zich onlangs hebben verenigd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Iedereen ziet nu in dat het zo niet langer kan.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt tussen alle deelnemende landen.

Ook over de bestrijding van de toenemende luchtvervuiling.

Maar voordat hier enig effect van merkbaar is zijn we tientallen jaren verder.

Ondertussen blijft de vervuiling voorlopig nog toenemen.

Hierdoor ontstaan grote gezondheidsrisico’s die uw gezondheid en de gezondheid van uw kinderen kunnen schaden.

Het is hierom van groot belang dat u zoveel mogelijk schone lucht inademt.

Dit kan alleen door actief in te grijpen in uw leefomgeving, zoals uw woning of uw kantoor.

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.


Luchtvervuiling

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.


Kies Therapy Air Luchtververser

Een belangrijke partner in de strijd tegen vervuilde en giftige lucht is Therapy Air.

Luchtreinigers van Therapy Air zorgen ervoor dat uw leefomgeving een baken wordt van schone en gezonde lucht.

Ook als het gaat om uw werkplek op kantoor is een luchtreiniger van Therapy Air van grote waarde.

U kunt op deze manier een veilige haven creëren waarbij enkel schone lucht wordt ingeademd.

De luchtreinigers van Therapy Air gaan de vervuilde lucht actief en vooral effectief te lijf.

Zo worden de diverse virussen uit uw omgeving weggefilterd.

Virussen die u en uw geliefden potentieel zouden kunnen inhaleren, met alle gevolgen van dien.

Ook allerlei bacteriën die uw gezondheid kunnen schaden worden op deze manier succesvol verwijderd en opgeruimd.

Maar ook als het gaat om de dagelijkse ongemakken waarmee u te maken zou kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld sigarettenrook van een collega, of fijnstofdeeltjes van inkttoners wanneer u de hele dag in de buurt van een druk bezette printer bent.

Ook voor mensen met allergieën is de luchtververser van Therapy Air een uitkomst.

Door de schone en gefilterde lucht worden allergieën niet meer geprikkeld waardoor de klachten aanzienlijk zullen afnemen.

Dit is een ware bevrijding voor mensen die gebukt gaan onder een allergie.

Zorg voor een gezonde toekomst

Met het huidige niveau aan luchtvervuiling, zowel binnen als buiten, doet u er verstandig aan om zelf actie te ondernemen.

De resultaten van milieuafspraken zijn voorlopig nog niet merkbaar.

Er staan verbeteringen op het programma die zijn afgesproken in het Parijs akkoord, maar tegen de tijd dat de effecten hiervan meetbaar en merkbaar zullen zijn, zijn we vele jaren verder.

En in de tussentijd blijft de lucht verontreinigd, met alle potentiële gevolgen van dien.

Onderneem daarom zelf actie. Kijk niet langer vanaf de zijlijn toe hoe uw gezondheid, maar ook de gezondheid van uw kinderen en familie achteruit gaat.

Voorkomen is beter dan genezen.

U hoeft niet lijdzaam de gevolgen van luchtvervuiling te ondergaan.

U hoeft niet te wachten totdat afspraken tussen landen en vervuilende bedrijven van kracht worden.

Neem het heft in eigen hand.

Ban virussen en bacteriën voorgoed uit uw leefomgeving.

Voorkom luchtweginfecties bij uw geliefden of collega’s.

Creëer thuis en op kantoor die veilige plek waar eenieder zich fit en gezond kan voelen.


Kies Therapy Air Luchtververser

Adem een gezonde toekomst


Covid-19 en luchtreinigers

Covid-19 heeft de manier veranderd waarop mensen over de hele wereld het leven benaderen. Vóór de pandemie van het coronavirus bekommerden weinig mensen zich om de lucht die ze inademden. Of ze nu in een vliegtuig, trein, kantoor, hotel of op school zitten, niemand nam maatregelen om zichzelf en zelfs hun gezin te beschermen.

Afgezien van onze huidige hachelijke situatie, is luchtverontreiniging een wereldwijd probleem. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven er jaarlijks naar schatting 7 miljoen mensen als gevolg van luchtverontreiniging. De sterfgevallen zijn het gevolg van hartziekten, longkanker, beroertes en acute infecties van de luchtwegen. Deskundigen wijzen erop dat bovengenoemde ziekten meestal worden veroorzaakt door luchtverontreiniging binnen  en buiten uw woning.

In de aanloop naar de COVID-19 pandemie hebben veel mensen zich afgevraagd of een luchtzuiveraar het Coronavirus kan filteren. Als dat zo is, welke zijn dan het meest efficiënt? Hoe werken ze en hoe moeten ze correct worden gebruikt.


luchtvervuiling

luchtvervuiling


Kunnen luchtzuiveraars covid-19 filteren?

Laten we eerlijk zijn. De wereld is wanhopig op zoek naar een vaccin dat het Coronavirus kan helpen bestrijden. Van Azië tot Europa spenderen wetenschappers ontelbare uren aan het ontwikkelen en testen van vaccins die COVID-19 zullen bestrijden.

Ondertussen heeft de WHO, in samenwerking met andere gezondheidsorganisaties, verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Om uzelf en anderen te beschermen, kunt u het volgende doen:

Reinig uw handen met een handwrijfmiddel op alcoholbasis of met water en zeep.

Houd een afstand van 1,5 meter tussen uzelf en anderen wanneer u in het openbaar bent.

Vermijd drukke plaatsen.

Vermijd het aanraken van uw mond, neus en ogen.

Volg een goede ademhalingshygiëne.

Zoek medische hulp als u koorts heeft of moeilijk adem kunt halen.

Hoewel de bovenstaande stappen hebben geholpen de verspreiding van de ziekte te verminderen. Veel mensen zijn nu geobsedeerd door het idee dat luchtzuiveraars bescherming kunnen bieden tegen Covid-19. De obsessie lijkt uit te gaan naar luchtzuiveraars voor binnenshuis met vezelige filters zoals een HEPA filter of een UVGI filtratie.

Dus, kunnen luchtzuiveraars het Coronavirus filteren? Laten we, voordat we deze vraag beantwoorden, eerst meer te weten komen over het Coronavirus.

Grootte en overdracht van covid-19

Wereldwijd hebben wetenschappers monsters met het Coronavirus Virton onder een elektronenmicroscoop gelegd. Zij stelden aan de hand van de elektronen microscoop beelden vast dat het virus bolvormig is met een diameter van 0,12 micron. De kleinste van de virionen is 0,06 micron, terwijl de grootste 0,14 micron is.

Het virus kan zich echter niet verspreiden zonder drager. Het virus wordt overgedragen via ademhalingsdruppeltjes en aërosolen van een besmette persoon via hoesten, niezen, praten of zingen. Overdracht gebeurt dus op twee manieren:

Overdraagbaar via druppeltjes

Grotere druppels van een besmet persoon via hoesten, niezen, praten of zingen.

Grootte: 5 – 10 micron, bezinken snel.

Type infectie: nauw contact, meestal binnen ongeveer 1,5 meter van de bron.


Luchtvervuiling

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.


Overdraagbaar via de lucht

Kleinere aërosolen (druppelkernen) van een besmet persoon via hoesten, niezen, praten of zingen.

Grootte: Kleiner dan 5 micron, zweeft lang in de lucht.

Besmettingstype: besmettelijk aërosol kan lange afstanden afleggen door luchtstroom.

Meer informatie over de overdracht van COVID-19 van de CDC en de WHO.

Kunnen luchtreinigers covid-19 opvangen?

Technisch gezien, ja.

Luchtzuiveraars voor binnenhuis gebruiken meestal vezelachtige media filters om deeltjes tegen te houden. Luchtreinigers met HEPA-filter (MERV 16) en echte HEPA-filters (MERV 17) zijn de meest voorkomende.

Het echte HEPA (High-Efficiency Particulate Air) filter kan 99,97% van de verontreinigende stoffen met een grootte groter of gelijk aan 0,3 micron opvangen of verwijderen. Het HEPA-filter bestaat uit geplooide vezels.

Een HVAC-filter van graad MERV 13 daarentegen kan ten minste 50% van de deeltjes van 0,3 – 1,0 micron tegenhouden. De potentiële verontreinigingen (druppel kernen/aerosolen) varieert in grootte van 1 tot 5 micron.

MERV filter waarderingstabel

Dus, technisch gezien kan een filter met een minimum van MERV 13 de in de lucht zwevende verontreinigingen met minstens 50 procent verminderen. De hogere MERV rating zorgt ervoor dat het filter meer aerosol en deeltjes kan opvangen.

Luchtreinigers alleen zijn echter niet voldoende om gebruikers tegen het Coronavirus te beschermen. Mensen moeten maskers dragen naast luchtreinigers om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Wanneer moet u een luchtreiniger gebruiken?

Verbeter uw HVAC systeem door gebruik te maken van MERV 13 of hogere kwaliteit filters. Zorg ervoor dat het systeem een negatieve luchtdruk heeft. Wanneer de ventilatie slecht is, of de buitenlucht vervuild is, kan een draagbare luchtreiniger nuttig zijn in een afgesloten ruimte. U kunt een luchtreiniger gebruiken in de volgende omstandigheden:

Als iemand symptomen heeft en zich momenteel thuis zelf isoleert.

– In saloons, winkels, scholen, bars, of waar veel mensen voor langere tijd samenkomen.

– In de cabine van een auto tijdens een lange rit (Pro tip: houd het autoraam iets open om de ventilatie te verhogen).

– Om de bestaande HVAC ventilatie en filtratie te verbeteren.

De luchtkwaliteit in uw woning verbeteren

Men raadt aan om de luchtstroom van een luchtreiniger niet zo te richten dat deze rechtstreeks van de ene persoon naar de andere blaast. Dit zal helpen bij het verminderen van de mogelijke verspreiding van druppeltjes die het Coronavirus bevatten. Zij bevelen ook bronbeheersing en ventilatie aan.

Bron controle is waar we verontreinigende stoffen zoals formaldehyde, rook, en druppeltjes met het virus verwijderen.


luchtvervuiling

luchtvervuiling


Kunnen ionisator luchtzuiveraars covid-19 filteren?

Naast MERV- en HEPA-filters is er nog een andere technologie die helpt bij het verwijderen van deeltjes in de lucht: een ionisator. De ionisator is een veelgebruikte functie in moderne luchtreinigers.

Het werkt door het vrijgeven van negatieve ionen die zich hechten aan deeltjes en druppels, waardoor ze uit de lucht worden verwijderd. De ionisator heeft echter een veel lagere verwijdering graad. Ze verwijderen deeltjes niet volledig uit de kamer, maar zetten deeltjes en druppels af op de vloer, de muur, het plafond en de meubels.

Het probleem is dat ionisatoren ozon genereren. Het inademen van ozon is niet geschikt voor iemand met astma of ademhalingsmoeilijkheden. Hoewel het ons beschermt tegen UV-licht hoog in de stratosfeer, kan het uw ogen, neus en keel irriteren als u het inademt.

Moet u gaan voor UV-C luchtreinigers?

Veel luchtreinigers hebben enkele of meerdere UV-C lampen om de luchtfiltering te verbeteren. Het is echter de vraag of het echt werkt. Onderzoek toont aan dat HEPA met UV-C luchtreinigers effectief ziektekiemen in de lucht verwijderen als ze correct geïnstalleerd zijn.

Als u toch een luchtreiniger met een ionisator of UV-C moet kopen, zorg er dan voor dat deze CARB gecertificeerd is.

Covid en luchtreinigers

Een luchtreiniger met een HEPA filter kan je beschermen tegen COVID-19.

Bijkomend: dit is waar gelaatsmaskers of mondmaskers ook van pas komen. Met een gezichtsmasker kunnen u en uw gezin voorkomen dat u de ademhalingsdruppeltjes inademt die het Coronavirus dragen. Naast gezichtsmaskers moet u contact met besmette personen vermijden.

U en uw gezin moeten een goede hygiëne in acht nemen. Zo moet u uw handen wassen met warm water en zeep of u insmeren met handcrème op alcoholbasis. Ten slotte moet u onmiddellijk medische hulp inroepen als u begint te hoesten of moeite heeft met ademhalen.

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.


Luchtkwaliteit & luchtreiniger

Hoe luchtkwaliteit in uw woning verbeteren?

Luchtkwaliteit & gezondheid

De kwaliteit van de lucht die we inademen is van levensbelang.

Dat het ongezond is om te roken weet iedereen.

Net zoals iedereen wel weet dat dat inademen van smog slecht is.

Maar minder bekend is het belang van een gezonde lucht in huis.

Ook in huis komen namelijk veel schadelijke stoffen in de lucht voor.

Waaronder stof, vocht, schimmel en ook allergenen.

Met name in de winter wanneer de verwarming aanstaat, verslechtert de kwaliteit van de lucht in huis.

U krijgt sneller last van uw ogen, huid en luchtwegen en heeft sneller hoofdpijn.

Ook voelt u zich gauw vermoeid en kunt u zich minder goed concentreren.

Wist u dat u dagelijks ongeveer 20.000 keer in- en uitademt?

Per ademhaling ademt u minstens een halve liter lucht in.

Dit betekent dat u dagelijks minstens 10.000 liter lucht inademt.

Dit kan maar beter lucht van goede kwaliteit zijn.


Luchtvervuiling

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.


Manieren om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren:

• Ventileren: door de ramen in huis regelmatig te openen verkrijgt u een verfrissende luchtstroom in huis.

• Stofzuigen: met de stofzuiger verwijdert u stof en andere (grovere) vervuiling.

• Planten: sommige planten hebben de eigenschap dat ze de lucht zuiveren.

• Luchtreinigers: filteren consequent en effectief vervuiling uit de lucht en geven schone lucht af.

Van bovenstaande punten is een luchtreiniger veruit de beste optie.

Ventileren en stofzuigen hebben namelijk slechts een tijdelijk effect en planten verschonen de lucht wel iets, maar verrichten geen wonderen.

Luchtreinigers daarentegen hebben een grote capaciteit en zorgen structureel voor een schonere lucht.

Therapy Air heeft hoogtechnologische luchtreinigers ontwikkeld.

De luchtreinigers van Therapy Air bevatten een reeks filters die het vuil uit de lucht filteren.

Het apparaat filtert en zuivert de lucht en verrijkt het daarbij ook met negatieve ionen.

De negatieve ionen dragen bij aan een gezonde en veilige lucht.

Ook in de bergen en aan zee bevat de lucht veel negatieve ionen.

Geen wonder dat we ons daar zo fit en energiek voelen.

Deze luchtzuiveraars zijn niet alleen zeer effectief.

Ze zijn daarnaast ook gemakkelijk in het gebruik en mooi om te zien.

Ze hebben een modern ontwerp, mooie kleuren en een stijlvol controlepaneel.

Ze passen zowel in een klassiek als modern interieur.

De luchtreinigers zijn exclusief, mooi, presteren uitstekend en zijn ook nog eens zeer gebruiksvriendelijk.

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.


luchtvervuiling

luchtvervuiling


Voordelen van het gebruik Therapy Air luchtreinigers:

• Vuile lucht wordt verwijderd terwijl schone lucht wordt afgegeven.

Vervuiling als stof, rook en allergenen worden gefilterd.

• Vieze geuren worden verwijderd.

De koolstoffilters dragen hier zorg voor.

• U voelt zich fitter en uw humeur verbetert.

Het voelt goed om schone lucht in te ademen.

• U ervaart minder stress door een daling van uw cortisol-niveau.

• U slaapt beter en staat uitgerust op.

• De luchtcirculatie in huis verbetert.

De lucht om u heen circuleert 5 tot 6 keer per uur volledig.

• Meer negatieve ionen in huis waardoor u zich minder gespannen voelt.

Net zoals in de bergen of aan zee.


Luchtvervuiling

Welke luchtreiniger is de beste?

Bij de keuze van een luchtreiniger moet met een aantal zaken rekening worden gehouden. De eerste is de grootte van de eenheid. Zorg ervoor dat u een toestel kiest dat geschikt is voor de ruimte waarin u het wilt gebruiken. Het tweede ding is het type filter. De meest voorkomende types zijn HEPA-filters en actieve koolstoffilters.

HEPA-filters zijn beter in het opvangen van kleinere deeltjes, terwijl actieve koolfilters beter zijn in het verminderen van geurtjes. Het derde punt waarmee rekening moet worden gehouden is het geluidsniveau.
Sommige luchtzuiveraars kunnen nogal lawaaierig zijn. Als u het toestel dus in een slaapkamer of een andere stille ruimte wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat het een laag geluidsniveau heeft. Met deze factoren in het achterhoofd zou u in staat moeten zijn de juiste luchtreiniger te vinden.

Waar is een luchtreiniger goed voor?

Luchtreinigers zijn apparaten die verontreinigende stoffen uit de lucht verwijderen. Ze worden algemeen gebruikt in woningen, kantoorgebouwen en andere binnenruimten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Veel voorkomende verontreinigende stoffen die luchtreinigers kunnen verwijderen zijn stof, pollen, schimmelsporen en huidschilfers van huisdieren.

Sommige luchtreinigers verwijderen ook rook, virussen en bacteriën. luchtreinigers zuigen de vervuilde lucht aan en voeren die door een filter. Het filter verwijdert de verontreinigende stoffen uit de lucht en laat schone, frisse lucht achter. luchtreinigers kunnen bijzonder nuttig zijn voor mensen met allergie of astma, omdat ze helpen de blootstelling aan allergenen en irriterende stoffen te verminderen.

Dit kan op zijn beurt de symptomen helpen verminderen en de ademhalingsmoeilijkheden verbeteren. luchtreinigers kunnen ook helpen om een gezondere omgeving te creëren.

Heb ik een luchtreiniger nodig?

Op het eerste gezicht lijken luchtreinigers misschien een frivole aankoop. De buitenlucht is tenslotte gratis, dus waarom betalen voor iets om die te reinigen? Er zijn echter een aantal goede redenen om in een luchtreiniger te investeren. Zo kan de lucht binnenshuis tot vijf keer meer vervuild zijn dan de buitenlucht.

Dit is te wijten aan verschillende factoren, waaronder de gasontwikkeling van meubels en tapijten, stofophoping en huidschilfers van huisdieren. Een luchtreiniger kan helpen deze verontreinigende stoffen uit de lucht te verwijderen, waardoor het veiliger wordt om in te ademen.

Bovendien kunnen mensen met allergieën of astma vaak verlichting vinden door een luchtzuiveringsinstallatie te gebruiken. Een luchtreiniger vermindert de hoeveelheid allergenen in de lucht.

Hoe weet je of een luchtreiniger werkt?

Er zijn een paar dingen die u kunt doen om te zien of uw luchtreiniger goed werkt. Controleer eerst het filtercontrole lampje om te zien of het filter moet worden vervangen. Ten tweede, controleer de luchtinlaat en -uitlaat om te zien of ze niet verstopt zijn. Let er ten slotte op hoe vaak u de stofbak moet legen of het filter moet vervangen.

Als u een van deze dingen opmerkt, neem dan contact op met de fabrikant om te zien of er tips zijn voor het oplossen van problemen of reinigingsinstructies die u moet volgen. Als u deze eenvoudige stappen volgt, kunt u er zeker van zijn dat uw luchtreiniger effectief werkt en de lucht in uw huis schoon en gezond houdt.

Luchtvervuiling tegen gaan met een Therapy Air luchtreiniger.

Luchtvervuiling
Luchtvervuiling