Luchtvervuiling zoals fijn stof is schadelijk voor ouderen

Luchtreiniger voor fijn stof

Zoekt u de beste luchtreiniger om fijn stof te elimineren? Ontdek nu de unieke luchtreinigers van Therapy Air van Zwitserse kwaliteit.

Vraag meer informatie, advies en prijzen aan van onze luchtzuiveraars en luchtreinigers:

Luchtreiniger

Stap 1 van 2

Luchtreiniger

Luchtreiniger

Luchtvervuiling & fijn stof

Vrijwel iedereen weet wel dat fijn stof geen gezonde stof is om in te ademen.

Het was echter niet bekend dat er daadwerkelijk een verband bestaat met de mate van fijn stof in de lucht en het sterftecijfer.

In een artikel van de VRT is beschreven welke invloed fijn stof heeft en dat deze een verband vertoont met het sterftecijfer onder ouderen.


fijn stof

fijn stof


Dit bewijst dat de mate van luchtvervuiling invloed heeft op het sterftecijfer en zelfs op korte termijn schadelijk kan zijn voor het lichaam.

In dit artikel zal verder aandacht worden besteed naar de uitgevoerde onderzoeken naar fijn stof en zal een aanbeveling worden afgegeven voor het verminderen van de luchtvervuiling rondom uw woning.

Uitgevoerde studie naar negatieve invloeden van fijn stof

De studie die is uitgevoerd naar de negatieve invloeden van fijn stof is gedaan door onderzoekers van de Harvard Medical School te Boston en het geschreven werk verscheen in het vakblad Journal of American Medical Association.

In het onderzoek stond de vraag centraal of er een link bestond tussen het percentage van overlijden van 65-plussers in Amerika en de mate van luchtverontreiniging op de dagen van overlijden en de dagen voor dit overlijden.

In deze studie werd het overlijden onderzocht van 22 miljoen Amerikanen in het tijdsbestek tussen 2000 en 2012 over vrijwel de gehele Verenigde Staten.


luchtreiniger of luchtzuiveraar prijs


Verhoogd percentage fijn stof zorgt voor verhoogd sterftecijfer

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt onder andere, dat bij een stijging van 10 microgram fijn stof per kubieke meter lucht, de sterftekans onder 65-plussers met 1,05 procent stijgt. D

it is een vermoeden dat door vele andere onderzoekers over de wereld al langer hadden.

Echter is dit vermoeden nu daadwerkelijk bewezen.

Juist omdat het een groot onderzoek betreft over een vrij lange periode, kunnen de resultaten als juist worden aangenomen.

Helaas kunnen deze resultaten dan ook als zeer verontrustend worden ervaren.

Geen veilige ondergrens bekend voor fijn stof en ozon

Wat verder ook uit de studie bleek, is dat er geen veilige ondergrens bekend is voor de mate van fijn stof en ozon in de lucht.

Fijn stof is namelijk op een zeer korte termijn al schadelijk voor het lichaam.

In de concentraties van fijn stof die onder de toegelaten waarde vallen, is ook al bewezen toch een negatieve invloed uit te oefenen op de gezondheid.

Mate van blootstelling aan fijn stof en ozon kan er zelfs voor zorgen dat een hartinfarct sneller opspeelt.


fijn stof

fijn stof


Vooral bij 65-plussers is dit zeer schadelijk en verontrustend.

Luchtvervuiling tegengaan: hoe doet u dit?

Juist voor 65-plussers is het daarom van groot belang zoveel mogelijk luchtvervuiling tegen te gaan.

Hoe u dit zelf tegen moet gaan, kan echter als lastig worden ervaren.

U wilt natuurlijk in een schone en veilige omgeving leven, zonder de negatieve invloeden te verkrijgen van luchtvervuiling.

Daarvoor biedt een luchtreiniger de oplossing.

Een dergelijke luchtreiniger, zoals de Therapy Air, plaatst u eenvoudig in uw leefruimtes, waardoor deze worden voorzien van gereinigde lucht zonder virussen en bacteriën.

Ook zal in deze gereinigde lucht zo min mogelijk ozon en fijn stof aanwezig zijn, zodat u zonder zorgen kunt genieten van een schone lucht in uw woning.

Ook aan de hand van het zeer schoon houden van uw woning kunt uzelf zorgen voor een verbeterde lucht in uw huis.

Denk hierbij aan het regelmatig stofzuigen van de ruimtes en het zorgen voor luchtverfrissers voor nare geuren van huisdieren.

Wanneer u uw woning schoon houdt, in combinatie met een luchtreiniger, kunt u met vrijwel alle zekerheid zeggen dat de lucht in uw woning daadwerkelijk schoon is.


De Therapy Air: juiste keuze voor gereinigde lucht

De luchtreiniger Therapy Air zorgt daadwerkelijk voor een schonere lucht in de verscheidene ruimtes van uw woning.

Vooral voor de 65-plussers is dit product zeer aan te raden: de lucht in uw woning zal schoner zijn dan ooit tevoren.

Zo kunt u weer propere lucht inademen in uw huis.

Personen die geen Therapy Air in eigen woning hebben en bij u op visite gaan, zullen daadwerkelijk het verschil ervaren.

De Therapy Air is in staat bacteriën, virussen, vervelende stof deeltjes en sigarettenrook te elimineren.

Ook wanneer u beschikt over een houtkachel of open haarden kan deze luchtreiniger een goede uitkomst zijn voor de reiniging van uw huis.


fijn stof

fijn stof


Veel vroegtijdige overlijdens door fijn stof in Vlaanderen

Vlaamse Milieumaatschappij: ‘duizenden vroegtijdige overlijdens door fijn stof’

In een recent gepubliceerd jaarrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij luidt men de alarmbel.

Ze noteren immers nog steeds te hoge waarden voor ozon, zware metalen en stikstofdioxide.

Bij toetsing ten aanzien van de strengere normen van de WGO, worden ook zwaveldioxide en fijn stof aan dat lijstje toegevoegd.

Vooral dat laatste blijkt problematisch te zijn.

Jaarlijks zouden er immers enkele duizenden Vlamingen vroegtijdig sterven door de blootstelling aan fijn stof.

Gelukkig kan u ook zelf een en ander doen om de risico’s van luchtvervuiling te verminderen.

Vroegtijdig overlijden door fijn stof en vervuiling

Waar Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege zalft, brengt de Vlaamse Milieumaatschappij een concrete waarschuwing.

Op basis van hun inschattingen zouden jaarlijks zo’n 4.100 Vlamingen vroegtijdig overlijden.

Fijnstof blijkt de grootste oorzaak te zijn van vroegtijdig overlijden door een erbarmelijke luchtkwaliteit.

Stikstofdioxide (1.800 tot 3.600 vroegtijdige overlijdens) volgt echter op de voet.

De gezondheidseffecten van fijn stof zijn dan ook niet min.

Dieselroet is in de eerste plaats kankerverwekkend.

Zo schrijft onder andere een rapport van de WGO.

Het zou echter niet alleen de kans op longkanker verhogen maar ook het risico op hart- en vaatziekten.

Hiernaast vallen er ook een aantal andere rechtstreekse en onrechtstreekse effecten te noteren.

De aanwezigheid van fijn stof resulteert bijvoorbeeld in een lager geboortegewicht, met alle daaraan verbonden risico’s tot gevolg.

Ook zou het aanleiding geven tot slagaderverkalking en vooral voor diabetespatiënten extra schadelijk zijn.


luchtreiniger of luchtzuiveraar prijs


Waarom fijn stof schadelijk voor gezondheid?

De kwaadaardige gevolgen van fijn stof moeten we natuurlijk in hun samenstelling zoeken.

Ongeveer veertig procent van alle fijn stof zou bestaan uit ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat.

Het gaat om stoffen die de huid irriteren, maar ook de ogen aantasten en de ademhalingsorganen kunnen prikkelen.

Hiernaast bestaat fijn stof uit een mengeling van zeezout-aerosol en koolstof.

Aan het inademen van koolstof is zelfs een rechtstreeks risico verbonden, namelijk antracose.

Andermaal een longziekte waarbij kortademigheid en hoesten de belangrijkste symptomen zijn.

Op termijn kan het echter ook resulteren in ziekten die gepaard gaan met tuberculose en allerhande hart- en ademhalingsproblemen.

Tot slot bevat het fijn stof een mengeling van metalen en oxiden.

Hun percentage zou zelfs op kunnen lopen tot 10%.

Ter vergelijken: roken zou zorgen voor een gemiddelde levensduur-vermindering van tien jaar.

Het inademen aan fijn stof, in zijn huidige hoeveelheden, zou de gemiddelde levensduur-verwachting met ongeveer negen maanden verminderen.

Dit terwijl roken een eigen keuze is, zonder afbraak te doen aan het verslavend karakter ervan, terwijl dat voor de blootstelling aan luchtvervuiling niet het geval is.

Evolutie luchtvervuiling: Zorgwekkend?

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege relativeerde eerder al de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Zij haalt aan dat onze luchtkwaliteit er de laatste jaren op vooruit is gegaan.

Dat lijkt inderdaad ook te kloppen, sinds 1996 is de hoeveelheid fijn stof in de omgevingslucht drastisch afgenomen.

Op industrieel niveau is de uitstoot zelfs meer dan gehalveerd.

De EU-grenswaarde blijken we dan probleemloos ook te halen.

De WGO-advieswaarde blijkt dan weer niet te lukken: enkel op landelijk niveau lukt dat, terwijl we er vooral op stedelijk en industrieel niveau nog ver bovenuit steken.

Ook op de drukke verkeersaders is dat het geval.

Dat is meteen ook de reden waarom de situatie voornamelijk problematisch is in grotere steden als Antwerpen, Gent en Brugge, terwijl snelwegen en de rand van Brussel het eveneens zwaar te verduren krijgen.

Nochtans is de advieswaarde van de WGO niet lukraak gekozen.

Er is immers geen veilige drempelwaarde: minder fijn stof is altijd beter.

Terwijl de EU-waarden een compromis zijn tussen socio-economische belangen en gezondheidsbelangen, focust de WGO enkel op dat laatste.

Het behalen van de WGO-waarden blijkt in steden enkel te lukken door lokaal gebruik te maken van luchtreiniging-toestellen zoals de Therapy Air.


fijn stof

fijn stof


Uw gezondheid beschermen

Onze regering zet steeds meer in op het weren van vervuilende oude (diesel)wagens uit de grote steden.

Ook de verkoop van dieselwagens kent al langer een terugval.

Toch is de dieselwagen lang niet de enige oorzaak van luchtvervuiling.

Onder andere de industriesector draagt daar eveneens toe bij.

Gelukkig kan u ook zelf een en ander doen om uw luchtkwaliteit te garanderen.

Er zijn tegenwoordig luchtreinigers verkrijgbaar die niet alleen bacteriën en virussen uit de lucht halen, maar ook fijn stof.

Een voorbeeld daarvan is de luchtreiniger Therapy Air die vooral inzet op een gezonde lucht binnenshuis.

Het is het ideale toestel om de hoeveelheid fijn stof binnenshuis tot onder de WGO-grens te brengen.

Het inzetten van zo’n luchtreiniging-toestel is momenteel de enige manier om de luchtkwaliteit op stedelijk en sub-stedelijk niveau tot gezonde waarden terug te dringen.

Niet alleen goed voor uw gezondheid, maar ook voor die van bezoekers en personeel.


luchtreiniger of luchtzuiveraar prijs


Luchtreiniger

Luchtreiniger kopen? 7 redenen waarom Therapy Air ® de beste luchtreiniger is

Een zuivere lucht is belangrijker dan veel mensen denken.

Veel mensen beseffen echter niet dat het best lastig is om je lucht altijd zuiver te houden.

Het is namelijk zo dat problemen met de lucht niet iets is wat u kunt zien.

Het is bijvoorbeeld iets anders dan een kras op de muur.

Dat valt op en dan weet u dat er iets aan gedaan moet worden.

Dit is echter niet het geval bij lucht.

Vaak krijgt u indirecte problemen en weten mensen vaak niet eens wat de precieze oorzaak van die problemen is.

Dit kan dan de lucht zijn en dan is een luchtzuiveraar zeer handig om toe te passen.

Hiermee kunt u er namelijk voor zorgen dat verschillende soorten problemen in de lucht op een effectieve manier kunnen worden verholpen.

Het is dan wel belangrijk om een luchtzuiveraar van een uitstekende kwaliteit aan te schaffen.

Met een slechte luchtzuiveraar schiet het namelijk niet op, want die zorgt er doorgaans niet voor dat problemen worden opgelost.

Een luchtzuiveraar van goede kwaliteit is de Therapy Air ® luchtzuiveraar.

Bij dezen 7 redenen waarom het belangrijk is om de luchtzuiveraar van Therapy Air ® aan te schaffen.

1: Verwijdert virussen en bacteriën

Hiervan zijn veel mensen zich niet bewust, maar toch is het zo.

Virussen en bacteriën kunnen sneller worden verwijderd met een luchtreiniger.

Dit is natuurlijk een groot voordeel, want veel virussen en bacteriën zijn zeer besmettelijk.

Wanneer één iemand in huis dat dan heeft kan het in de lucht blijven hangen en dat kan voor nare problemen zorgen.

Zo kan een verkoudheid dan snel worden overgedragen op het hele gezin.

Met een goede luchtreiniger kan dit echter makkelijker voorkomen worden en dat is natuurlijk een groot voordeel.

2: Verwijdert veel allergenen

De een heeft in meer of mindere mate last van allergenen.

In alle gevallen kunnen allergenen echter zeer frustrerend zijn en lichamelijke klachten met zich meebrengen.

Allergenen ontstaan in een huis vaak door een slechte lucht.

Last van uw neus of keel?

En niet voor heel even, maar voor een langere tijd?

Het is dan zeker aan te raden om eens na te gaan of uw lucht wel schoon is.

Een luchtzuiveraar kan dan zeker uitkomst bieden.

Dan heeft u weer een gezonde fysieke toestand en dat is natuurlijk zeer belangrijk.

3: Kracht van een luchtreiniger

De luchtzuiveraar van Therapy Air luchtzuiveraars is zeer krachtig.

De huidige technologie en goede kwaliteit zorgt daarvoor.

Door de vele kracht die de luchtzuiveraar uitstraalt kan er binnen no-time een gezonde lucht worden gegarandeerd.

4: Verwijdert nare geuren

In veel huizen hangen doorgaans nare luchtjes.

Dit is iets wat veel mensen niet eens doorhebben, omdat u gewend raakt aan de lucht in uw huis.

Andere mensen kunnen dit echter wel ruiken.

U wilt natuurlijk niet dat het stinkt in uw huis.

Veel mensen zullen niet gelijk zeggen dat het stinkt in uw huis, maar wel signalen geven dat het niet zo lekker ruikt.

Als u zeker wilt weten dat er nare luchtjes in uw huis hangen, kunt u een betrouwbare vriend vragen.

Deze kan dan nagaan of er echte nare luchtjes hangen.

Mocht dit dan het geval zijn, dan is het verstandig om een luchtzuiveraar aan te schaffen.


fijn stof

fijn stof


5: Gebruiksvriendelijk

U hoeft geen raketgeleerde te zijn om een luchtzuiveraar te gebruiken.

Een luchtzuiveraar is zeer gebruiksvriendelijk.

De handleiding die u erbij krijgt zorgt nog eens voor extra duidelijkheid.

Voor veel mensen is het frustrerend om een product te kopen.

Om er dan achter te komen dat het een zeer lastig product is.

Bij een luchtzuiveraar hoeft u daar echter niet bang voor te zijn, omdat het zo handig in gebruik is.

6: Eenvoudig filtersysteem

Bij de Therapy Air luchtzuiveraar is ook een eenvoudig filtersysteem inbegrepen.

Door dit filtersysteem wordt een groot gedeelte van de stofjes in uw huis gemakkelijk gefilterd.

Een ander voordeel van het handige filtersysteem is dat u er snel achter kunt komen hoe de lucht er aan toe is.

Dat is natuurlijk zeer handig, want dan weet u waar de problemen in het huis te vinden zijn.

De filters zijn er in verschillende soorten.


luchtreiniger of luchtzuiveraar prijs


7: Bevordert de gemoedstoestand

U bent ongetwijfeld bekend met het gezegde: een gezond lichaam in een gezonde geest.

Dit is natuurlijk zeer belangrijk.

Niet alleen zorgt een luchtzuiveraar voor een gezond lichaam, maar ook voor een gezonde geest.

Een benauwde lucht kan namelijk impact hebben op uw gemoedstoestand.

Dit is natuurlijk iets wat zeer naar kan zijn.

Zeker als u al gevoelig bent voor stress en dergelijke.

Door een gezonde lucht zult u zich sneller rustig voelen en dat is natuurlijk een groot voordeel.

Stress is immers zeer ongezond voor het lichaam en dat wilt u om die reden ongetwijfeld ten alle tijden vermijden.

Lees misschien ook: waarom een infraroodsauna kopen |