Luchtreiniger Therapy Air ® | Gezonde Lucht

De Therapy Air Luchtreiniger

Zoekt u de beste luchtreiniger? Ontdek nu de #1 luchtreinigers van Therapy Air, van Zwitserse kwaliteit, nu verkrijgbaar in België.

Vraag meer informatie, advies en prijzen aan van de TherapyAir luchtzuiveraars en luchtreinigers:

Therapy Air Luchtreiniger

Stap 1 van 2

Luchtreiniger Therapy Air

Luchtreiniger Therapy Air

Propere, zuivere lucht met Therapy Air ®, de beste luchtreiniger gemaakt in Zwitserland – nu verkrijgbaar in België.

Bescherm ook uw gezondheid en verbeter uw welzijn met de luchtreiniger Therapy Air.


Beste Luchtreiniger Therapy Air


De Therapy Air luchtreinigers elimineren verontreiniging binnenshuis en vernietigen alle virussen en bacteriën die in elke omgeving rondzweven.


Gratis Prijsofferte & Informatie van onze Luchtreinigers >


De #1 Luchtreiniger Therapy Air ®

Therapy Air luchtreinigers zorgen ervoor dat luchtverontreiniging binnenshuis aanzienlijk verminderd en laten u opnieuw propere lucht inademen.

Uw huis en kantoor worden gezondere plekken om in te leven en te ademen.

Stof, bacteriën, virussen, sigarettenrook en andere vervuilers worden geëlimineerd.

Mensen zullen het verschil merken als ze een kamer met een Therapy Air luchtreiniger betreden.

Collega’s, klanten en familieleden – vooral diegenen die aan allergieën lijden – worden eindelijk verlost en kunnen makkelijker ademen.

De Therapy Air luchtreinigers van Zepter reduceren het aantal verontreinigende stoffen in stof, luchtverfrissers, sigarettenrook, stuifmeel, open haarden, pesticiden, spuitbussen, plantaardige sporen, luchtbevochtigers, houtkachels, huidschilfers van huisdieren en schimmel.


Luchtreiniger video

Luchtreiniger video


Gezondheid: elke ademhaling die je doet kan een gevaarlijke of gezonde ervaring zijn

We moeten ons zorgen maken over de lucht die we inademen.


Luchtreiniger voor thuis

Luchtreiniger voor thuis


In de wereld van vandaag is niet alleen de lucht die we buiten in de straten van de stad inademen maar ook de lucht in onze huizen en kantoren – plaatsen waar we ons veilig zouden moeten voelen – minder kwaliteitsvol geworden.

Wanneer men de feiten bekijkt, waaronder het recentste onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers en experts, wordt het pijnlijk duidelijk dat de straten noch onze huizen altijd veilige plekken zijn om te wonen en te werken.

We moeten iets doen – voor de aarde en voor onze families.

Onderzoek toont aan dat elk jaar miljoenen mensen sterven door problemen die worden veroorzaakt door een overdadige blootstelling aan verontreinigende stoffen in de lucht.

We zien deze verontreinigende stoffen meer en meer in onze huizen, voor onze tv’s, in onze keukens, slaapkamers, badkamers – enzovoort – de lucht is er verontreinigd en gevaarlijk om in te ademen.

We dienen maatregelen te treffen om niet alleen onszelf maar ook onze families, onze kinderen, onze levens en ons geluk te beschermen.


Luchtverontreiniging

Bij Zepter denken we dat de meeste mensen de feiten over luchtverontreiniging en de gezondheidsproblemen die erdoor worden veroorzaakt niet kennen.

In dit document bespreken we kort enkele van deze problemen.

De waarheid kan pijnlijk zijn maar blijf a.u.b. verder lezen.

Het is belangrijk dat we de vijand kennen zodat we onszelf en onze families kunnen beschermen.

Het ergste probleem van deze bedreiging is waarschijnlijk dat we niet eens weten dat het aan het gebeuren is.

Het is simpel om te denken: “het zal mij niet overkomen!”

Een droge hoest tijdens de winter, waterige ogen en een verstopte neus kunnen door andere dingen worden veroorzaakt.

Verkoudheid, griep en andere aandoeningen worden vaak, en soms terecht, als boosdoener aangeduid.

Als we beseffen dat het ons overkomt (inademen van giftige lucht) is het al te laat.

De schade werd toegebracht en onze lichamen zijn verzwakt en ziek.

We dienen preventieve maatregelen te treffen om gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door verontreiniging in onze eigen huizen te voorkomen.

Tip: IZI Cool Airco |


Luchtreinigers als oplossing

Therapy Air luchtreinigers van Zepter bieden het antwoord.

Therapy Air luchtreinigers vechten op een doeltreffende wijze tegen luchtverontreiniging binnenshuis zodat u en uw kroost de kans krijgen om vrij te ademen!

Vermits we nu een manier hebben om ons te beschermen, zou het onverantwoordelijk zijn als we geen maatregelen treffen om aandoeningen die worden veroorzaakt door verontreinigde lucht binnenshuis te voorkomen – niet alleen voor uw eigen gezondheid maar ook die van uw kinderen.

In het bijzonder voor kinderen waarvan de jonge longen en lichaamsbouw nog gevoeliger zijn voor de gevaren van verontreiniging.

Een gestage stijging in aandoeningen van de luchtwegen zoals allergieën, astma en zelfs kanker – ook al boekt de medische technologie vooruitgang – toont aan dat er iets anders deze toename veroorzaakt.

Is het toeval dat de luchtkwaliteit aan hetzelfde tempo afneemt? Nee.

Wij zijn slachtoffers van ons verontreinigd milieu – maar nu hoeven we dat niet meer te zijn.


Luchtreiniger prijs


Stof & het nut van een goede luchtreiniger

De atmosfeer is zoals de oceaan rijk aan stromen.


Allergie Luchtreiniger

Allergie Luchtreiniger


Deze stromen kunnen stof en verontreiniging van de ene plek naar bijna om het even waar op aarde brengen.

Zand van de Sahara werd in grote hoeveelheden in de Caraïben en zelfs gemengd met de sneeuw in Scandinavië teruggevonden.

Dit zijn normale, natuurlijke processen in de atmosfeer.

Dezelfde luchtstromen kunnen ook door de mens veroorzaakte verontreiniging vervoeren.

Op het platteland wonen volstaat dus niet om u te behoeden voor de giftige stoffen die in industriële gebieden worden aangemaakt.

De radioactieve wolk van Chernobyl kon bijvoorbeeld Japan bereiken.

Ons milieu bevat minstens 12 chemicaliën die extreem schadelijk zijn voor mensen, en luchtstromen verspreiden ze overal.

Rivieren van stof zijn rivieren van gif geworden. Door de mens veroorzaakte verontreiniging wordt naar de verste plekken op aarde verspreid.

Waar is er nog propere, gezonde lucht?

We kunnen ons nergens verstoppen

Luchtverontreiniging tast iedereen aan.

We kunnen er ons niet voor verstoppen.

We worden op elke plek waar we ademen omgeven door verontreinigde en giftige stoffen, in het bijzonder in onze eigen huizen.

De hoeveelheid verontreinigde lucht in het huis kan 2, 5, tot 100 keer slechter zijn dan de lucht buitenshuis (bron: Amerikaanse longvereniging (American Lung Association) en 3M-enquête).

Bij elke ademhaling sluipen er tussen de 40.000 en 75.000 stofdeeltjes ons lichaam binnen.

Eén gram stof bevat 700 miljoen verschillende deeltjes die samen een gigantische bedreiging voor onze gezondheid vormen.

Doorheen de evolutie hebben onze organismen zich aangepast om stof te kunnen bestrijden, maar vandaag beschikt stof over een volledig andere structuur en vormt ze een grotere bedreiging.

Daarom rangschikt EPA binnen huislucht van slechte kwaliteit tussen de top vijf milieugevaren voor de openbare gezondheid.

 • Verontreiniging binnenshuis kan 100 keer meer zijn dan buitenshuis.
 • We spenderen 90% van onze tijd binnenshuis.
 • We ademen tussen de 40.000 en 75.000 stofdeeltjes in bij elke ademhaling.
 • Effecten op de gezondheid kunnen jaren na blootstelling optreden.

Luchtreiniger? Nadelen van luchtverontreiniging

We spenderen tot 90% van onze tijd binnenshuis – d.w.z. dat we 90% van onze tijd gerecycleerde lucht inademen.

Door de lucht te recycleren, in het bijzonder in normale ventilatiesystemen, kunnen stof, schimmels, bacteriën, virussen, sigarettenrook, verscheidene chemicaliën en andere giffen opstapelen en verhoogd hun aanwezigheid naarmate de lucht opnieuw wordt gebruikt.

Het menselijk lichaam is niet gemaakt om deze aanslagen op onze gezondheid te bestrijden.

Het effect is traag en stil. Het is mogelijk dat we de ware schade aan onze lichamen pas jaren na blootstelling ontdekken.

Gezondheid & het belang van gezonde lucht

Is ademen een gevaar geworden voor onze gezondheid?

Hoe weten we of we worden aangetast door ons milieu?

Welke zijn de signalen die aangeven dat onze lichamen worden aangevallen door de lucht rondom ons?

Heeft u ooit aanhoudende hoofdpijn of een geïrriteerde neus of keel gehad die maar niet verdween?

Allergische huidreacties?

Duizeligheid en vermoeidheid zelfs na goede nachtrust?

Deze symptomen kunnen makkelijk worden genegeerd of worden geweten aan iets anders.

Zonder voorschrift te verkrijgen geneesmiddelen zoals aspirine of hoestmedicijnen, verstoppen en maskeren deze symptomen zodat we niet meer naar de oorzaak zoeken.

 • Aanhoudende hoest, conjunctivale irritatie, hoofdpijn.
 • Vermoeidheid, duizeligheid, allergische reacties, zwakheid.
 • Astma-aanval, regelmatig infecties aan de bovenste luchtwegen.

Luchtverontreiniging: het nut van een eigen luchtreiniger

Blootstelling aan oplosmiddelen, reinigingsproducten, pesticiden en andere vluchtige organische stoffen kunnen al deze symptomen en daarbovenop misselijkheid, bloedneus en kortademigheid veroorzaken.

Zware metalen in de atmosfeer zoals lood en kwikdamp kunnen het maagdarmkanaal aantasten en leiden tot spierkrampen, tremoren, zwakheid, persoonlijkheidsveranderingen, gehoorverlies… en de lijst gaat verder.

Biologische verontreinigende stoffen zoals huidschilfers van dieren, schimmels en stofmijten kunnen de verspreiding van ziekten en infecties bevorderen.

Ze kunnen bovendien zorgen voor een beklemmend gevoel op de borst, aanhoudend gehoest en rinitis.

Kachels, verwarmingstoestellen, ovens en open haarden kunnen ons ook ziek maken.

Duizeligheid, hoofdpijn, oogirritaties en een verhoogd voorkomen van angina bij mensen met een coronaire hartziekte, en heel wat van de symptomen die reeds werden vermeld, kunnen door deze verbrandingsbronnen worden veroorzaakt.

Luchtverontreiniging

Observaties gemaakt door NASA hebben uitbreidende wolken van koolmonoxide en andere verontreinigende stoffen aangetoond die zich wereldwijd verspreiden.

Op basis van deze nieuwe informatie constateert John Gille, directeur van het National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado:

“Door deze nieuwe observaties kunnen we duidelijk zien dat luchtverontreiniging meer is dan een lokaal probleem. Het is een globale aangelegenheid.”

De Environmental Protection Agency (EPA) heeft een “epidemie van verontreinigde lucht” aangekondigd.

Al meer dan 20 jaar vechten de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het milieuprogramma van de VN tegen verontreinigde lucht.

Er werden miljarden euros aan het gevecht besteed maar de luchtkwaliteit gaat nog steeds achteruit.

Wat betekent dit voor ons? Hoe kunnen we onszelf helpen ademen.

 • Een globale epidemie: luchtverontreiniging verspreidt wereldwijd.
 • Ons milieu bevat schadelijke chemicaliën.
 • Een lokaal probleem. Het is onze lucht.

Gezonde lucht inademen

Woont u samen met een roker?

Sigarettenrook in het milieu of passief roken is net zo schadelijk, zo niet schadelijker als roken op zich.

Conjunctivale irritatie, piepende ademhaling, snurken, verergeren van chronische aandoeningen van de luchtwegen, hartziektes en kanker zijn enkele van de gezondheidsgevaren die door passief roken kunnen worden veroorzaakt, in het bijzonder voor kinderen.

Al deze verontreinigende stoffen hebben een resultaat gemeen – ze irriteren en dragen mogelijk bij tot de ontwikkeling van astma.

Onderzoek toont aan dat elke tien jaar het aantal mensen dat aan astma lijdt met 40-50% stijgt.

Astma is jaarlijks verantwoordelijk voor 14,5 miljoen verloren werkdagen en 14 miljoen verloren schooldagen voor kinderen.

Opgeteld leidt dit tot miljarden euros kosten aan gezondheidszorg per jaar.

Verontreinigende stoffen en een dalende luchtkwaliteit binnenshuis kunnen deze aanvallen uitlokken.

Niet enkel astma is aan een opmars bezig – het aantal mensen met allergieën en kanker is ook aan het toenemen en kan in verband worden gebracht met de achteruitgang van de luchtkwaliteit.

Tip: een warmtepompboiler kopen aan de beste prijs. | tuinkantoor | tuinkantoor met toilet.


Kan een gebouw ziek zijn?

 • Zieke gebouwen maken ons ziek – elke dag bijna 20% van ons.
 • Door verontreiniging stijgt elke tien jaar het aantal astmalijders met 50%.
 • Astma is verantwoordelijk voor miljoenen verloren werkdagen en schooldagen.
 • Kantoren stoten hoge giftige rookwaarden uit.

De technologie blijft vooruitgang boeken en we bouwen nieuwere, aantrekkelijkere gebouwen – maar wel met goedkoper materiaal – wat tot de ontdekking van een nieuwe ziekte leidde.

Deze ziekte heet “ziek gebouw syndroom”.

Hoge hoeveelheden aan giftige substanties door o.a. plastic dat nodig is voor de productie, meubels, kleefmiddelen, verf, vernissen, modern constructiemateriaal, synthetische stoffen en heel wat andere bronnen.

Ruim 20% van de werknemers zegt dat hun prestaties negatief worden beïnvloed door de symptomen van dit syndroom.

Een vijfde van de werknemers kan zijn volledig potentieel niet benutten wegens de lage kwaliteit van lucht binnenshuis!

Het ziek gebouw syndroom veroorzaakt aanhoudend gehoest, irritatie, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, allergische huidreacties, zwakheid, astma-irritatie, infecties aan de luchtwegen… niet de gebouwen maar de mensen zijn ziek aan het worden!

Ongezonde lucht

Heel wat zaken die het leven onaangenaam maken, kunnen niet door ons worden gecontroleerd.

De gebouwen waarin we leven zijn soms oud en rijk aan meeldauw en schimmel.

Muren zijn aan het afbrokkelen en stof van oude verf en plaaster vullen de lucht op.

Misschien woont u in een gebouw met heel wat families die hun eigen “persoonlijke” geuren verspreiden.

Of u heeft een groot gezin dat samen in een kleine ruimte leeft zodat uw huis nog benauwder aanvoelt.

Verschillende geuren kunnen makkelijk onze persoonlijke ruimte binnendringen.

Koken, kuisen en hygiënische gewoonten vormen de “atmosfeer” rondom ons.

Onze werkplaatsen worden alsmaar internationaler.

Kiemen en microben van over de hele wereld worden samengebracht.

Verschillende parfums en geuren mengen met elkaar en zorgen voor stank.

Het sanitair is mogelijk oud, opslagplaatsen zijn muf en de buren blijven hun rommel onder uw ramen opstapelen.

Een vergeten zak aardappelen in de kast of een wasmand gevuld met oude sokken kan een volledig appartement vullen met een vreselijke stank.

Onaangename geuren vertellen ons dat er iets niet klopt, maar we kunnen niet altijd het probleem oplossen.


Gezonde lucht inademen, dankzij een luchtreiniger

We kunnen op heel wat verschillende manieren omgaan met deze onaangename geuren.

Jammer genoeg maskeren de meeste methoden enkel de geur.

Deze “maskers” maken het probleem vaak erger.

Ze verbergen de geur door toxinen en verontreiniging in onze huizen te verspreiden!

Wierook bemoeilijkt de normale werking van onze longen en veroorzaakt hoofdpijn en slechte nachtrust.

Het kan afhankelijk van de ingrediënten zelfs slechter zijn voor onze gezondheid.

Geur-kaarsen zijn populair maar ze zorgen voor roet die wordt toegevoegd aan het stof, het vuil en de verontreiniging in de lucht.

Bovendien kunnen ze giftig lood produceren afhankelijk van hoe ze worden gemaakt.

Ze ruiken misschien wel lekker, maar de potentiële risico’s voor onze gezondheid maken ze gevaarlijk.

Deodorant sprays maskeren enkel de problemen in onze huizen.

Er bevinden zich al zo veel chemische verontreinigende stoffen in de lucht.

Waarom zou u er nog meer verspreiden?

Bovendien produceren bepaalde aerosols chemicaliën die de verwoesting van een omgeving die reeds ziek is nog verergeren.

 • Chemische aromatische “maskers” vormen een gevaar voor de gezondheid!
 • Roet en rook geven ons hoofdpijn, maken ons slaperig en verstoren ons welzijn.
 • Welriekende huishoudproducten en onnatuurlijke geuren kunnen onze slaap ook verstoren.

info: een warmtepompboiler kopen |


Therapy Air luchtreinigers, de oplossing tegen ongezonde lucht

Therapy Air, luchtreinigers beschermen uw gezondheid en verbeteren uw welzijn.

Luchtreiniger Therapy Air - Allergie Rook

Luchtreiniger Therapy Air


Luchtreiniger prijs


Therapy Air systemen elimineren luchtverontreiniging binnenshuis en vernietigen alle virussen, bacteriën en schimmels die in elke omgeving rondzweven

Voordelen onze luchtreiniger

Laat Therapy Air luchtzuiveraars uw lucht filteren, zodat uw lichaam het niet hoeft te doen.

 • Dood bacteriën, schimmels en virussen in binnen huislucht.
 • Neutraliseer hinderende geuren.
 • Verbeter uw welzijn met de natuurlijke Swisso Logical Aromatherapie.
 • Ontlast mensen die lijden aan allergieën en astma.

Interesse?

Vraag uw gratis prijsofferte aan en maak kennis met de beste luchtreinigers van Zwitserse kwaliteit, nu ook verkrijgbaar in België.

Tip: een gezond lichaam heb je ook met een X-Trend infraroodcabine.